„Dzień Seniora” w Świetlicy Wiejskiej w Ludwinowie

 

W dniu 19.11.2016 r. w Świetlicy Wiejskiej w Ludwinowie odbył się „Dzień Seniora”. Swoją obecnością imprezę uświetnili Pan Wiesław Pikuła- Wójt Gminy Cyców,  Pani Marta Kociuba -Zastępca Wójta Gminy Cyców, Pan Leszek Świecak- Przewodniczący Rady Gminy Cyców  , Pan Jan Baczyński vel Mróz - Przewodniczący Rady Powiatu, Pani Maria Wojtyna- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stawku, Pani Sylwia Kawalec- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Cycowie, Pan Stanisław Jamiński-  Przewodniczący Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Cycowie oraz liczne grono Seniorów z Ludwinowa, Stawku i Sewerynowa.

Po powitaniu gości nastąpiła część artystyczna dotycząca 11 Listopada- Dnia Niepodległości przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej w Stawku pod kierunkiem Elżbiety Rybaczuk.

Następnie policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej przeprowadzili wykłady dotyczące  bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz  metody „na wnuczka”.

 O oprawę muzyczną zadbał zespół Świerszczowianki pod kierunkiem Pani Marzeny Karpowicz - Dyrektor GDK w Cycowie oraz sponsorowana przez Pana Piotra Bejdę PAKA LEONA.

Impreza przygotowana została przez Koło Gospodyń Wiejskich w Stawku-Ludwinowie-Sewerynowie przy współudziale Szkoły Podstawowej w Stawku, Gminnej Biblioteki Publicznej w Cycowie Filia w Ludwinowie oraz Stowarzyszenia „Jesteśmy Sobie Zawsze Potrzebni”.

Monika Sołtys